FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this).Liaudiškos muzikos kapela „Vingis“ gyvuoja nuo 1996m.
Tais metais Vilkaviškio kultūros rūmuose meno vadovu pradėjo dirbti birbynininkas Gintas Turonis.
Tokio žanro kolektyvo tuo metu Vilkaviškio kultūros rūmai neturėjo. Prieš tai buvę kaimo kapelos jau nebeegzistavo, todėl ir buvo pavesta G. Turoniui suburti naują kaimo kapelą.
Į pirmąją naujos Vilkaviškio kultūros rūmų kaimo kapelos repeticiją susirinko 9 muzikantai. Keletas buvo dalyvavę ankstesnių kapelų veikloje, keletas naujų muzikantų. Pagrinde – tai muzikantai profesionalai, baigę muzikos mokyklas, ar dirbantys jose. Buvo pasirinktas stilizuotos liaudiškos kapelos variantas, kada repertuarą sudaro profesionalių autorių kūriniai, skirti kaimo kapeloms. Pirmas kūrinys buvo Jurgio Gaižausko „Žarėnų valsas“. Tada kolektyve grojo dvi birbynės, triūba, du akordeonai, armonika, du smuikai, kontrabosas bei mušamieji. Tokios sudėties kolektyvui buvo „įkandami“ bet koki kūriniai, parašyti kaimo kapeloms. Į kapelos repertuarą buvo įtraukiami V.Juozapaičio, J.Gaižausko, J. Navakausko, L. Pranulio A.Bražinsko, A. Kybarto, B. Mūro ir kitų autorių kūriniai.
Kolektyvo muzikinis „veidas“ galutinai susiformavo į kapelą atėjus vokalistui Valdui Vasiliauskui. Jie su kitu puikiu vokalistu ir smuikininku Gintautu Andriulioniu sudarė vokalinį duetą, kuris ir lėmė tolesnę kolektyvo sėkmę ir populiarumą. Jų atliekama R. Kaškausko daina „Antaniuko ūsai“ tapo tarsi „Vingio“ vizitine kortele.
Pirmoji sėkmė Vilkaviškio kultūros rūmų kaimo kapelą lydėjo Marijampolės aps. atrankoje į respublikinį kapelų konkursą „Grok, Jurgeli-97“. Šakiuose vykusiame koncerte vilkaviškiečiai papuolė į finalinį turą Kaune. Geriausiu vokaliniu duetu buvo pripažinti G. Andriulionis ir V. Vasiliauskas. Prizas-gyvas gaidys!
Kolektyvas į savo repertuarą įtraukia ir liaudies dainų, ir lengvosios muzikos kūrinių, kuriuos kapelai instrumentuoja kapelos vadovas G.Turonis. Ypač mėgstamos ir populiarios  liaudies dainų pynės, kurias dainuoja visos salės.
Nuo 1998 metų rudenio kolektyvas pradėjo vadintis liaudiškos muzikos kapela „Vingis“. Pavadinimas buvo pasirinktas berepetuojant Jurgio Gaižausko maršą „Vingis“, kuris muzikantams labai patiko.
„Vingis“ kviečiamas į įvairių Lietuvos miestų kapelų festivalius. Labai populiariame liaudiškų kapelų festivalyje „Linksmoji armonika“ Utenoje, vilkaviškiečiai dalyvavo šešis kartus. Tris kartus „Vingis“ laimėjo Utenos žiūrovų pagrindinį prizą. Nekartą kapela pripažinta geriausia Marijampolės apskrities kapela, pagrindinių prizų laimėtoja Elektrėnuose, Trakuose, Jurbarke ir kituose Lietuvos miestuose.
„Vingis“ koncertuoja ne tik Lietuvoje. Pirmoji išvyka buvo vos atsivėrus sienoms. 1999m. koncertinė išvyka į Vokietiją ir Olandiją. Nekartą koncertuota Lenkijoje, Rusijoje. 2002m. vėl kelionė į Vokietiją, 2005 m. koncertai Danijoje.
Liaudiškos muzikos kapela „Vingis“ yra nuolatinė respublikinių dainų šventčių dalyvė, LTV projekto „Duokim garo“ finalininkė.
2006m. kolektyvas minėjo savo veiklos dešimtmetį. Per tuos metus keitėsi kolektyvo muzikantai. Į kapelą noriai ateina jauni muzikantai. Tačiau „Vingio“ pagrindą sudaro branduolys muzikantų, kurie groja nuo pat pirmos repeticijos. Tai leidžia kolektyvui nuolat tobulėti, naujinti savo repertuarą. „Vingis“ yra parengęs ne vieną koncertinę programą. Paskutinėje kapelos programoje skamba ir kapelos muzikanto , kompozitoriaus Ričardo Makūno kūriniai. Dabar „Vingyje“ groja 2 birbynės, lamzdelis, du akordeonai, keturi smuikai, tūba, mušamieji.
2008m.  rudenį „Vingis“  dalyvavo jubiliejinėje kapelų šventėje Elektrėnuose, bei tarptautiniame kapelų festivalyje Alytuje „Ne cik skripkos“. 2009m. respublikės Dainų šventės atrnkoje "Vingis"  buvo atrinktas į šešėtuką geriausių Lietuvos kapelų, akomponuosiančių šokėjams Ansamblių vakare. 2009 m. rudenį liaudiškai kapelai "Vingis" buvo suteikta pirma kategorija.2012 m.  „VINGIS“  “Aukso paukštės“ laureatas.2013m. Išleistas kompaktinis diskas „Vyrai, užtraukime smagią dainą...“
    2014 m. Vilkaviškio kultūros centro ir kapelos vadovo G. Turonio iniciatyva pradėtas organizuoti respublikinis liaudiškos muzikos kapelų konkursas „Suvalkietiškas kiemas“. Pimojo konkurso vertinimo komisijos pirmininku buvo kompozitorius Vytautas Juozapaitis. Kapela „Vingis“ šiame konkurse buvo įvertinta  antro laipsnio diplomu.  2015 m. kapelai buvo ypač gausųs koncertinėmis kelionėmis. Kadangi 2015 m. buvo paskelbti regioniniai meta, visuose Lietuvos regionuose būtent „Vingis“ atstovavo sūduvos kraštą. Anykščiuose kapelų festivalyje „Gaida“ laimėtas pagrindinis prizas.   2016 m. vasario    6 d. rengiamas kapelos „Vingis“ 20- mečio jubiliejinis koncertas.                       

 

 


Gintas Turonis / birbynė
Saulius Mickevičius / tūba 
Rolandas Vosylius / smuikas
Gintautas Andriulionis / smuikas
Simas Gavelis / birbynė
Regina Gavelienė / akordeonas
Klaudijus Kolpakovas / lamzdelis
Jonas Stanevičius / akordeonas
Ignas Skučas / mušamieji
Martynas Vaščėga / smuikas              Rima Gliaubicienė/smuikas                   Justas Plioplys/ vokalas